Háttéranyag foglalkozás-egészségügyhöz

1993. évi XCIII törvény 58. paragrafusa által előírt foglalkozás-egészségügyi ellátására az alábbiak szerint alakul:
 • Jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése (33/1998 N. M. rendelet), a munkáltató tájékoztatása a vizsgálat eredményéről a rendeletben előírt nyomtatványon
 • Jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések és fokozott expoziciós esetek kivizsgálása (27/1995 N.M. rendelet)
 • A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata
 • Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás
 • Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások eltárásában (kockázatbecslés, kockázatelemzés)
 • Közreműködés a foglalkozás-egészségügyi, - fiziológiai, - ergonomiai, - higiénés feladatok megoldásában
 • Évente egy alkalommal munkahelyi bejárás, ellenőrzés a munkavédelmi megbízottal együtt

Szolgáltatási elemek, melyeket az Ecto Derma Poliklinikán a szerződött partnerek a foglalkozás egészségügyi együttműködési szerződés alapján igénybe vehetnek
 • A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelőzésében.
 • A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató közreműködik az elsősegélynyújtás és a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók felkészítésében.
 • A foglalkozás-egészségügyi szolgáltató közreműködik a munkahelyi veszélyforrások feltárásában (ez egyértelműen orvosi rendelőn kívüli tevékenységet jelent)
 • Munkahelyi megterhelés és a munkakörnyezetben jelen lévő munkakörnyezeti kóroki tényezők felkutatása, folyamatos ellenőrzése (ez egyértelműen orvosi rendelőn kívüli tevékenységet jelent)
 • Javaslattétel ezek egészséget nem károsító szinten tartásának módszereire (a feladat ellátása megoszlik a szolgáltató és a munkáltatók között)
 • A munka adaptálása a munkavállaló képességeihez (a feladat ellátása megoszlik a szolgáltató és a munkáltató között)
 • A munkavállalók egészségének ellenőrzése a munkájukkal kapcsolatban (gyakorlatban a rendelőben végzett tevékenység)
 • Személyi higiénés vizsgálatok elvégzése (egészségügyi könyv)
 • Egészségügyi dokumentáció vezetése (törzskarton stb.)
 • Foglalkozás-egészségügyi szakápoló foglalkoztatása
 • Képernyős munkakörökben munkát végzők látásélesség vizsgálata (szükség esetén szemészeti szakrendelés biztosítása)
 • Védőoltások beadása (védőoltáskönyv)
 • Speciális védő, megelőző intézkedésekre javaslattétel
 • Foglalkozási ártalmak felkutatásában való közreműködés, javaslattétel (telephelyen végzett tevékenység)
 • Foglalkozási ártalmak felkutatásában való közreműködés, javaslattétel (telephelyeken végzett tevékenység)
 • Telephelyek munka higiénés ellenőrzése, a tapasztalatok írásba foglalása, javaslat.
 • Közreműködés az egyéni védőeszközök kiválasztásában és belső rendjének kialakításában
 • Közreműködés az előzetes munkavédelmi üzembe helyezési eljárásban
 • Közreműködés a munkahely-, az egyéni védőeszköz-, a munkaeszköz-, a technológia soron kívüli ellenőrzésében, ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be.
 • Közreműködés a munkahelyi kockázatfelmérésben és értékelésben
 • A munkavállalók-, munkavédelmi képviselők tájékoztatása a munkakörülményeikkel kapcsolatban


Opcionális szolgáltatásaink, érvek mellettünk

 • Gépjárművezetői alkalmasság elbírálása a 13/1992 NM rendelet alapján
 • A munkáltató vagy a foglalkozás-egészségügyi orvos által kezdeményezett munkakörülményi mérések elvégzése, akkreditált vizsgálóhely (ANTSZ) igénybe vételével
 • Képernyős munkahelyek vonatkozásában szemészeti szakorvosi vizsgálat elvégzése, éleslátást biztosító szemüveg felírása szerződött speciális műszerezettséggel rendelkező szolgáltatók közreműködésével
 • A rendelések alapvetően az Ecto Derma Polyklinikán történnek (1085 Budapest, József köút 37.). De igény és 10 fő feletti létszám esetén megoldható, hogy a helszínen végezzük el a vizsgálatokat.
 • Korszerűen felszerelt saját magánklinikai háttér, magas szinten képzett szakorvosi gárda, több éves tapasztalat áll Ügyfeleink rendelkezésére. Rendszeresen szervezünk részletes egészségügyi szűrővizsgálatokat, melyet a szerződött cégek részére kedvezménnyel biztosítunk.
 • Az egyes nem budapesti részlegek ellátásában több éves gyakorlattal rendelkező nívós magánklinikai háttérrel rendelkező partnercégeink igénybe vételével lehetséges a munkák garantált elvégzése, a szolgáltatások folyamatos biztosítása.
 • Az egyes orvosi osztályok vezetésében résztvevő szakembereink évtizedes tapasztalata, tudományos és szakmai munkássága garancia arra, hogy az Ecto Derma Polyklinika orvos szakmai munkája, oktatási, gyógyítási és tudományos központ tevékenysége megfelelő hátteret biztosít az üzemorvosi tevékenységhez is.
 • Az utóbbi években jelentős igény merült fel Ügyfeleinkben, hogy ne csak a foglalkozás egészségügyi keretben foglalt vizsgálatokat lássuk el, hanem az egyéb felmerülő egészségügyi kérdésekben is segítséget, vagy akár megbízható szolgáltatást is nyújtsunk. Mivel csaknem minden egészségpénztárral kapcsolatban állunk, így mód van szolgáltatásaink ily módon történő igénybevételére is.
 • A klinikán tett személyes látogatás több céget győzött meg arról, hogy ilyen körülmények és feltételek között érdemes a szóban forgó szolgáltatásokat igénybe venni.

Ajánlatkéréshez forduljon hozzánk bizalommal:

Elérhetőségek
Gáspár Medical Center
1085 Budapest, József körút 37.

Keresztes Tímea
Foglalkozás egészségügyi szakreferens
Tel: 235 00 24 vagy 06 30 542 20 26

Szakembereink több évtizedes gyakorlattal rendelkeznek, cégünk ügyfelei között az ellátási programban szereplők (Microsoft Hungary, Johnson and Johnson, TESCO, BudaTrans, Cukoripari Kutatóintézet, Bp. Főváros VIII.-ker. Önkormányzat Intézményei, stb.) megelégedéssel fogadták el szolgáltatásainkat.