Implantáció, fogbeültetés alkalmazása

Mi az az implantátum?


Az implantátum a legtöbb esetben speciális titánból készült, gyökér formájú, csavarmenetes műgyökér. Nagyon sokféle formában, méretben kerülnek forgalomba. Az orvos az adott páciens adott csontkínálatához, fogazati státuszához, csontviszonyokhoz választja ki a megfelelő implantátumot/kat. A kemény (D1) és puha (D4) csont más-más típusú implantátum beültetésére alkalmas. 
Az implantáció menetének az első lépése a csontba kerülő műgyökér behelyezése. Ezt követően 3-6 hónap csontosodási idő elteltével implantátum fej kerül a gyökérre. Ezt követően lenyomatvétel történik, ami alapján elkészül a korona vagy híd. 
Mikor alkalmazható az implantátumos fogpótlást?

Akkor alkalmazzuk az implantációs fogpótlást, amikor a páciens elveszett fogainak pótlására nem szeretne kivehető fogsort (protézist) viselni, egy-egy fog hiánya esetén nem akarja, hogy a szomszédos saját fogait lecsiszolják tartókorona készítése miatt, vagy nagyon labilis fogsorának jobb stabilitást szeretne és még sok egyéb esetben.
Ma már a fogimplantátum beültetése és az implantációs fogpótlás elkészítése rutinszerű eljárás azokban a nagyobb fogorvosi-szájsebészeti rendelőkben, klinikákon, ahol ennek a megfelelő személyi, felkészültségbeli, szakmai, műszeres és anyagi háttere biztosítva van. 
Világszerte sokféle fogászati implantációs rendszer van forgalomban, az orvos mindig a beteg állapotának, az általános és helyi viszonyoknak megfelelő fajta, számú és méretű implantátumot választja ki. Az implantáció tervezésekor meg kell tervezni a szükséges kiegészítő tevékenységeket is, így a csontpótlás, ínykorrekció, kiegészítő kezelések kérdését. Tisztázni kell az implantátumokra milyen típusú felépítmény és fogpótlás kerüljön. 

Az implantátum kiválasztásánál figyelembe kell venni az implantátum és a csont teherbíró képességét, a csont kínálatot, a csont tulajdonságait, a csontpótlás lehetőségeit, a páciens egyéniségét, egészségi állapotát és sok egyéb tényezőt.
A fogpótlás elkészítésének tervezését szintén sokféle szempont határozza meg. Ebben a team munkában fontos szerepet játszanak a speciális felkészültséggel és műszaki háttérrel rendelkező fogtechnikai laboratóriumok is. Az implantációs protetika gyakran a természetes fogakhoz képest eltérő elvek alapján készíti el a fogpótlásokat. Az implantátumokra épített fogpótlások tervezése és elkészítése megfelelő elméleti és gyakorlati jártasságot igényel. Ehhez nem csak különböző továbbképző tanfolyamok elvégzésére, hanem nagy gyakorlati tapasztalatra is szükség van. Fontos a megfelelő implantátum típusok kiválasztása során a megfelelő formaválaszték, méretsorok, behelyező eszközök és a kellő számú műtői raktárkészlet biztosítása a biztonságos munkához. Különböző minőségi és árkategóriájú implantátumok állnak rendelkezésre, hogy melyik kerül kiválasztásra, abban az orvos és a beteg egyénre szabott értékelése alapján döntenek. A döntésnél figyelembe kell venni a behelyezhetőséget, a szükséges protetikai lehetőségeket valamint a bekerülési költségeket. 

Az utóbbi évek fejlesztései az úgynevezett körszimmetrikus gyökér formájú implantátumok szélesebb körű elterjedését hozták. Anyaguk elsősorban tiszta titán illetve titán ötvözetek. Ez utóbbiakban is csak rendkívül kis mennyiségben (nyomokban) találhatóak meg minőségjavítást célzó okból egyes egyéb anyagok. A titánról közismert, hogy szervezetbarát (bioinert) tulajdonságokkal rendelkezik, képes a csont a titánfelszínű implantátumra ránőni, osszeointegráció jön létre. A megfelelő eredmény eléréséhez preciz csontágy preparálás szükséges, a csont folyadék hűtés közbeni kíméletes kifúrásával. Úgy kell a csontba az implantátumot becsavarni, hogy az kellő erővel rögzüljön, szaknyelven jó legyen a primér stabilitása. Abban az esetben ha nem áll rendelkezésre elegendő csontállomány, akkor célszerű csontpótlást (augmentációt) végezni. Ez történhet szintetikus csonttal, a beteg saját csontdarabjának, vagy csontforgácsának átültetésével, illetve ezek kombinációjával. Implantátumot abban az esetben lehet beültetni, ha elegendő és megfelelő minőségű csonttal rendelkezik a páciens, illetve el tudja fogadni az implantátum viseléssel járó szabályokat és feltételeket.

Magyarországon különböző rendszerek nagy számban ismertek, használatosak. Az implantológiai esetek ellátása során a kiindulás mindig a konkrét beteg állapota biztosította lehetőségek, a szükségletek elemzése, a választható eljárások közül a megfelelő kiválasztása. Ehhez szükséges a megfelelő engedélyekkel rendelkező, hozzáférhető és ismert rendszerek adatainak áttekintése és a leginkább megfelelő kiválasztása. A legtöbb implantációs rendszer számos paramétere megegyezik. Általánosan jellemző, hogy majd minden implantátum titánból készül és csavar alakú. A tudomány mai állása szerint ezek felelnek meg leginkább az osszeointegráció (az implantátum becsontosodása) elvének. Eltérések elsősorban a felületkezelések területén vannak. A nem csavar alakú implantátumok elsősorban speciális indikációs területekre készülnek. Különösen nagy jelentősége van a kiválasztáskor (a csontkínálat figyelembe vételével) a típusnak, a méreteknek, a darabszámnak, mert ezek alapvetően meghatározzák a későbbiekben várható funkcionális és esztétikai eredményt. Számos rendszer kínál széles választékot, ezzel a legjobb megoldásokra nyújt lehetőséget.
Az implantációs protetika (az implantátumra épülő fogpótlás) teammunka, a team tagjai között szájsebész, protetikus, parodontológus és jól képzett szakasszisztencia, valamint fogtechnikus részvétele szükséges. A fogtechnikusnak speciális laborháttérrel is kell rendelkeznie.

Az implantológiai munka megkezdése előtt szükséges megfelelő tanfolyam, tanfolyamok elvégzése, majd a megfelelő implantológiai rendszer, rendszerek kiválasztása. Választáskor nagyon fontos a rendszer mögött álló cég minősítése és tapasztalata, mert jól dokumentált tudományos kísérletek, valamint CE minősítés nélkülözhetetlen a megbízható tevékenységhez.

Az implantációs rendszerek kiválasztásakor 3 fontos szempont figyelembe vétele szükséges: sebészi behelyezhetőség, protetikai lehetőségek és a bekerülési költségek.
A jelen ismeretek szerint általában a legjobb eredmény a körszimmetrikus csavarimplantátumtól várható, melynek anyaga titán. Azért a körszimmetrikus az etalon, mert ebben a formában érvényesül legjobban az osszeóintegráció lehetősége (becsavarás közben összesűríti a csontot és csontbeépülési mutatói megfelelőek), és a sebészi technikája is pontos lehet. Ha van megfelelő csontkínálat, akkor első választásként minden esetben körszimmetrikus implantátumot választunk. Amennyiben nem tudjuk a körszimmetrikus lehetőséget választani, mert a csontkínálat korlátozott vagy más akadálya van, akkor mint második választást csontpótlást tervezünk (augmentáció) majd ezt követően körszemmetrikus implantátumot. Ha ez sem ad kielégítő eredményt, akkor harmadik választás képpen az egyéb formájú implantátumok jönnek szóba.


Milyen anyagból lehet az implantátum?

Implantációs célokra a bioinert anyagokat használjuk: titán, tantál, alumíniumoxid. A fizikai és a biológiai tulajdonságok szempontjából a napjainkban a legjobb eredmény a titántól várható. A titánt lehet osztályozni a tisztaság foka szerint, amely nyomon követhető az egyes gyárak által kiadott engedélyekből. Jelentősége elsősorban az allergiás betegeknél van, mert a különböző tisztaságú titánok egyéb „töltelék” anyagokat is tartalmaznak. Az irodalmi adatok szerint a legtöbben elvetik a titán fémallergia lehetőségét, előfordulása irodalmi ritkaságnak számít, így allergiás betegeinknél elsősorban a nagytisztaságú titánt ajánljuk.
A titán mellett a cirkónium-oxid biokerámiából készült implantátumokat is lehet alkalmazni a fogpótlások erősebb rögzítése érdekében. A cirkónium-oxid biokerámia implantátumok és a rájuk épített cirkónium koronák vagy hidak segítségével teljesen fémmentes pótlásokat lehet készíteni, mely a fémallergiában szenvedő páciensek számára is gond nélkül viselhető, panaszokat nem okoz. A legfőbb előnyei, a fémmentesség mellett még az esztétikum (mivel fehér színű az implantátum, ezért a pótlások alól sem tűnik át), szinte tökéletes a periodontalis gyógyulása, kiváló a mechanikai teherbírása és adottságai, illetve a bioinert és biokompatinilis tulajdonságai a legkiválóbbak. Alapvetően három esetben preferáltabb a cirkón használata, mint a titánötvözetű implantátumoké: fémallergiában szenvedő betegek esetén, krónikus betegségekben szenvedőknek és a nagyon magas esztétikai igényekkel rendelkezőknek.
Implanciációs tervezés és nagyobb protetikai munkák előtt is érdemes egy fogászati fémallergia vagy egy teljes fogászati anyagokra vonatkozó vizsgálatot készíteni. A vizsgálat az implantátumok és pótlások szájban kifejtett reakcióit előjelzik, így megelőzhető a szervezetben allergiás reakciót okozó fémek oldódása, illetve a kellemetlen és nem ritkán komoly egészségügyi problémákat okozó mellékhatások.