Csontpótlás és membránok

Csontpótlás


Az elveszett emberi csontanyag pótlására irányuló törekvések az utóbbi évtizedekben vezettek a fogászatban is széles körben alkalmazható anyagok megjelenéséhez. Különösen az implantációs protetika esztétikai és funkcionális jelentősége nőtt meg. Az elsődeges cél, hogy a fogászati implantátumokat oda helyezzük be, ahol optimális az elhelyezkedésük, protetikailag hosszú időn át funkcióban maradnak. Ennek megoldásához az autológ csont, vagy csontpótló anyagok membránokkal vagy membránok nélkül történő behelyezése gyakorta szükséges. A fogászati szakmában megtalálható csontpótló anyagok sokfélesége a kezdők számára biztosan, a gyakorlattal rendelkezőknek valószínűleg szinte áttekinthetetlen.

Az anyagok kiválasztásakor az előállítás módja, a szemcsenagyság, a felszívódási képesség és a felszívódási idő a legfontosabb szempontok. Különösen nagy jelentősége van a felszívódási időnek. Ha preprotetikai munkákat végzünk, implantátum behelyezése nélkül, akkor az anyagoknak hosszabb felszívódási idővel, kb. 24 hónappal kell bírniuk. Amennyiben implantátumokat helyezünk be a csontpótlók alkalmazása után, úgy rövidebb a felszívódási idő, 6-8 hónap a kívánatos. Ennyi idő alatt az osszeointegráció megvalósul.
Gyakorlati tapasztalataink alapján azon anyagokat részesítjük előnyben, amelyek teljesen felszívódnak. Különösen a szövethiányok sebészetében, így nagy ciszták feltöltésekor, vagy rosszindulatú daganatok miatt végzett radikális műtétek után a csontpótló anyagokkal lehet esztétikailag optimális csontrekonstrukciót és gyors gyógyulást elérni. Jelentősége van az anyag kiválasztásakor a szemcsenagyságnak. Így nagyobb defektusok esetén (sinus eleváció, ciszták stb.) a nagyobb szemcseméreteket 1000-2000 µm részesítjük előnyben, míg kisebb defektusok (parodontális hiányok) esetén a kise
bb szemcseméretek 50-500 µm-ig a jobb hatású.
A biokompatibilitás alapján a csontpótlók biológiai anyagok, kémiai összetételük tekintetében nagyon hasonlóak az emberi csontszövet anorganikus összetételéhez (trikálciumfoszfát, hidroxilapatit). Előállításuk módja szerint biológiai anyagokból vagy szintetikus úton állítják őket elő. Biológiai alapanyag lehet allogén vagy heterogén csont, de elterjedt a tengeri algák és korallok használata is. Léteznek csonthiányok kitöltésére úgynevezett bioüvegek is amely szilícium, kálcium, nátrium és foszfor tartalmú granulátumot jelent.

Membránok

A membránok között elterjedt Bio-gide /Bio-gide perio felszívódó kétrétegű membrán irányított alveoláris csontregeneráció és irányított parodontális regeneráció számára. Tiszta collegen membrán amelyet pontosan ellenőrzött biotechnologógiai eljárással állítanak elő. A kollagént állatorvosi hatóságilag ellenőrzött sertés szövetből állítják elő és olyan mértékben tis
ztítják, hogy elveszítse antigenitását. Két lépésben gamma sugárral sterilizálják.

Kétrétegű membrán. A porózus felszíne, amely a csonttal érintkezik lehetővé teszi, hogy csontképző sejtek nőjenek be a pórusokba. A lágyszövetekkel érintkező sűrű szövésű, sima felszín megakadályozza a rostos kötőszöveti elemek benövését a csontdefektusba. A membrán I-es és III-as típusú kollagénből áll.

A Bio-oss természetes csont ásványi kivonata maxillo-faciális csontpótlások számára. Természetes eredetű, borjú csontból származó anorganikus csontmátrix, melynek teljes organikus tartalmát biológiai úton kivonták. A természetes szerkezetének megfelelően kapható spongioza és corticalis csont-granulátum, valamint spongioza- blokk formájában. Kémiailag szerkezete megegyezik a humán csont anorganikus vázszerkezetével, amely kis kristályszerkezetű hydroxyapatite. A kristály mérete 400x100 A (egy szintetikus hydroxyapatite kerámia kristályának hossza 10
00A) Az anyag belső felületének mérete 100m2 /g.

Gore-textm regenerative material–t sebészileg a mucoperiostealis lebeny alá helyezzük be, hogy elősegítsük a csont vagy a csontot és a parodontális rostrendszert érintő defektusok regenerativ gyógyulását. A membrán passzív barrierként műkö
dik, a defektus helyéről kirekesztve a gingivális hámot és kötőszövetet ezzel elősegítve a defektus zavarmentes gyógyulását.

A membrán anyaga olyan ellenálló és szívós, hogy elég tartása legyen ahhoz, hogy a defektus helyén egy olyan üreget biztosítson, amelybe később belenőhetnek az új tapadást képező kötőszöveti sejtek vagy a csont. A membrán anyaga nem szívódik fel, ezáltal teljesen kiszámítható módon, hosszú ideig izolálja a defektust.
A kifeszített polytetrafluoroethylen közismerten biocompatibilis és biológiailag teljesen inert anyag. A kifeszített PTFE mámbrán PTFE szemcsékből és filamentumokból felépülő struktúra. A
különböző mikrostruktúrája révén eltérő pórusméretű membránok állíthatók elő a különböző biológiai követelményeknek megfelelően.
Az egyszer felhasználható Gore- resolut Regenerative Material különböző formában és méretben, steril csomagolásban kapható.
Az operatőr szakmai döntésétől függ, hogy milyen beteget választ ki az irányított regenerációs műtétre, milyen formájú és méretű membránt választ ki a defektus fedésére és milyen postoperatív kezelésben részesíti páciensét. Ezeket a kérdéseket a parodontális irodalom részletesen tárgyalja és nagyon nagyszámú közlemény jelent meg neves szaklapokban.