Ínytasak kezelés fázisai

A/ Rendelői diagnosztika fázis
         • Betegvizsgálat, a fogágy állapotának felmérése
A szokásos betegvizsgálat, az általános és fogászati anamnézis felvétele, a fogazat és a fogágy állapotának vizsgálata, a természetes fogak és implantátumok körüli tasakmélység, fogmozgathatóság megállapítása történik. Általános fogászati és szájüregi szűrés is történik, a sztomatológiai állapot, szájhigiénia felmérése.
         • Panoráma röntgenfelvétel, kiegészítő vizsgálatok szakorvosi konzíliumok  (Szájsebészet, implantológia, belgyógyászat, fül-orr-gégészet, allergológia, immunológia, bőrgyógyászat, ultrahang, kardiológia, urológia, nőgyógyászat, szűrővizsgálatok stb.)
A csontállomány, a fogazat és az implantátumok állapotára, egyéb az állcsontokban előforduló eltérések megítélése szempontjából alapvizsgálatnak tekintendő a panoráma röntgenfelvétel elkészítése és kiértékelése. A standard felvétel egyben alkalmas az évekkel ezelőtti, majd az évekkel későbbi állapotok közötti időben történt változások (progresszió vagy regresszió) megítélésére, a folyamatok követésére.
A kiegészítő vizsgálatok során további szükséges radiológiai vizsgálatok elvégzése, kiegészítésképpen szakorvosi konzíliumok eredményeinek figyelembe vétele segíti a pontosabb állapot felmérést. Fontos lehet egyes anyagokra, fémekre vonatkozó allergia vizsgálat (epicutan teszt) elvégeztetése. Akár a titánnal szemben ritkán tapasztalható reakciók, intolerancia is vizsgálat tárgyát képezheti, különösen a fémmentes lehetőségek választásának ismeretében. Más allergia vizsgálati módszerek is rendelkezésre állnak (Prick teszt, szérumból történő vizsgálatok stb.) melyek tisztázása hozzájárulhat a folyamatok általános szervezeti okának jobb megértéséhez.
       • Orvosi laboratóriumi vizsgálatok, az immunrendszer labor vizsgálata
A fogágybetegségek létrejöttében, előre haladásában kifejezetten meghatározó szerepet tölt be a szervezet általános állapota, az immunrendszer. Így az immunrendszer állapotára vonatkozó labor eredmények támpontot adhatnak a páciens általános immunállapotát javító eljárások alkalmazása területén.
       • Mikrobiológiai tenyésztéses baktériumvizsgálatok
A mikrobiológiai tenyésztéssel egyes esetekben tisztázható a tartósan fennálló és elsősorban a szokatlan képet mutató gyulladások hátterében álló kórokozók csoportja. Elsősorban az aerob és anaerob baktériumok a vizsgálat célpontja, de információt adhat a gombatenyésztés, ritkább esetekben a vírusok kimutatása. Minden esetre évtizedes tapasztalat mutatja, hogy önmagában sem a baktériumok beazonosításától, sem pedig azok célzott antibiotikus kezelésétől tartós eredmény, gyógyulás csak nagyon ritkán várható.
       •  Allergia vizsgálat fogászati anyagokra, fémekre, gyógyszerekre
Különösen fontos a fogászati anyagokra, elsősorban a fémekre vonatkozó allergia vizsgálat (epicutan teszt) elvégeztetése, mivel gyakori oka a folyamatosan előre haladó periodontalis és periimplantaris gyulladásoknak.
 • Szájhigiéniai állapotfelmérés, eszközök, termékek értékelése, plakk-kontroll
A periodontalis és periimplantaris szöveteket érintő megbetegedésekért a legtöbb tankönyv elsősorban a nem megfelelő szájhigiéniát teszi felelőssé. Megítélésünk szerint is a program egyik alapkövének ez tekintendő, ugyanakkor tudva azt, hogy önmagában a gondos szájhigiénia nem ad biztosítékot a gyulladásos folyamatok, a csontveszteség folyamatának megállítására.
Rendkívül széles a lehetőség a különböző szájhigiéniát segítő és tökéletesítő eszközök között, ezek értékelése, a plakk kontroll megvalósítása kiemelkedően fontos elem.
 • Kezelési terv készítése – szájhigiéniai, fogászati, ínysorvadás kezelése
Az előzetes diagnosztikai vizsgálatok, szakkonzíliumok, eredmények figyelembe vételével egy több ütemben végrehajtandó kezelési terv, program készül. Ez kiterjed a folyamatos szájhigiéniai kezelésekre, a fogászati tevékenységre melyet időközben el kell végezni.


B/ Rendelői terápia fázis
       • Ultrahangos fogkő eltávolítás - íny feletti és speciális íny alatti kezelések
Általában több ülésben végzett szájhigiéniai munka első lépése a fogkövek eltávolítása a supra- és a sub-gingivalis területről. Ez mind a természetes fogakra, mind az implantátumok felszíneire vonatkozik. Akár fogak felszíneiről, akár koronákról, hidakról, implantológiai elemekről legyen is szó a tökéletes tisztaság, lepedékmentesség, a felszínek megfelelő állapota elengedhetetlen feltétel.
       • Fogínytasakok dióda sebészi lézeres kezelése ( tasakok baktériumainak kiiktatása)
A fogkövek eltávolítását követően a dióda sebészi lézerekkel az általánosan alkalmazott 2,5-3W teljesítménnyel, 200-350 mikrométer vastagságú hajlékony üvegszálakkal a fogak vagy implantátumok körüli tasakok hámját valamint a tasakban levő teljes flórát a rövid impulzusokban alkalmazott lézersugárral a tasak mélyén és felszínein körbe haladva eliminálhatjuk. A kezelés alkalmazott protokollja szerint az első, nyolcadik és tizenötödik napon végzünk minden fogra és implantátumra kiterjedő, a teljes szájüregre vonatkozó sebészi lézeres zárt tasakkezelést. A mikrobák fajtától és gyógyszerérzékenységtől függetlenül elpusztíthatóak.
 • Soft lézer terápia (gyógyulás és ínytapadás elősegítése)
A szájhigiénikusi kezeléseket, a sebészi lézeres tasakkezelést kiegészíti a folyamatosan alkalmazott soft lézer terápia. Ezt részben a rendelőben végzik a higiénikusok naponta- kétnaponta, részben a páciensek otthonukban is végezhetik megfelelő oktatást követően a számukra hozzáférhető soft lézer berendezések segítségével.
 • Antimikrobialis fotodinamikus terápia lézerrel (APDT)
A 650 nm hullámhosszúságú piros kis teljesítményű (soft) lézerfény és a methylénkék oldat együttes alkalmazása a tasakokban, a gyulladt felszíneken, enyhébb esetekben önmagában is képes elpusztítani a sebészi lézerekhez hasonló hatékonysággal a mikroorganizmusokat. A sebészi lézer után alkalmazva annak hatását kiegészíti, a szájüreg egyéb nyálkahártya felszíneiről, tonsillákból, melléküregekből a tasakokba visszakerülő mikroorganizmusokat (recolonisatio) pusztítja el. Az új kisméretű (ceruza nagyságú), de rendkívül jelentős teljesítményre képes soft lézerrel, a kezelés időtartama is (200mW-os lézerrel pontonként 15 sec elegendő, régebben a 20mW-os lézerrel ennek tízszerese időtartam kellett) jelentősen lerövidíthető. További előny, hogy az új korszerű lézerrel ára is jelentősen lecsökkent.
       • Speciális az ínysorvadást gátló gyógyszeres szájöblögető alkalmazása
A depurálással, a sebészi lézer alkalmazással a tasakokban a baktériumszám lecsökkenthető, de az egyéb orális felszíneken, nyálkahártyákon, garatban a mikrobák számának csökkentése naponta rendszeresen többször végzett dezinficiens oldattal történő kezelése hozzájárul a szájban a baktériumszám redukciójához. Különösen hatásos az ínysorvadásos betegek kezelésében bevált dezinficiens tartalmú szájöblögető oldat alkalmazása.
       • Hyaluronsavas íny és tasakkezelés
Az íny gyulladásának csökkentése, a sebgyógyulás serkentése, a baktériumok által elfoglalt területeken való kedvező hatás miatt igen jól kiegészíti a rendelői alkalmazásra készített magasabb hyaluronsav tartalmú gél tasakokba, gyulladt lágyrész-területekre, fogászati vagy műtéti beavatkozások által érintett területekre történő alkalmazása a kezeléseket.
       • Antioxidáns tartalmú szerek alkalmazása helyileg és általánosan
A szervezet immunrendszerének általános (táplálékkiegészítők, vitamin komplexek, antioxidáns tartalmú készítmények stb.) támogatása bizonyítottan hozzájárul a gyógyulási folyamathoz, a tasakmélység csökkenéséhez. Az antioxidáns tartalmú zselék, krémek, folyadékok, elsősorban tasakba vagy az ínyszélre adaptálása a szervezet helyi védekező reakciójának ad támogatást.
 • A nem stabil fogak rögzítése, fixálása
A mozgatható fogak rögzítése, fixálása történhet kompozitok, rögzítést elősegítő szalagok, különböző anyagokból készített sínek segítségével.
         • Egyénre szabott szájhigiénés eszközök kiválasztása több mint 100-féle termékből (fogkefe, fogkrém, fogselyem, fogköztisztító, elektromos fogkefe, szájzuhany, otthon alkalmazható gyógyhatású készítmények, gyógyszerek, stb.)
Valamennyi a szájhigiéné otthoni fenntartását elősegítő eszköz, készítmény, eljárás végiggondolása szükséges és a megfelelő a elváltozás jellegét, az egyéni szájüregi viszonyokat és a beteg készségeit figyelembe vevő szempont alapján kerül kiválasztásra. A szájhigiénikus a beteggel való foglalkozás alkalmával elmondja, megmutatja, begyakoroltatja az egyes eszközök alkalmazását. Külön hangsúlyos az elvégzett otthoni kezelés eredményének önkontrollja, ennek megtanítása.
 • Rendszeres szájhigiéniai gondozás, a fogágysorvadás kezelésének folyamatos biztosítása
Az egyéni állapot, a szájüregi viszonyok, a végrehajtandó kezelések bonyolultsága, az egyéni készségek, ügyesség figyelembe vételével szükséges a rendszeres rendelői szájhigiéniai gondozás programjának összeállítása. A havi kétszeri látogatástól a félévente történő szájhigiéniai kontrollig sokféle gyakoriságú rendszeresség lehet szükséges.
 • A szükséges további fogászati kezelések – tömések, koronák, hidak, implantátumok stb.
A periodontalis és periimplantaris szövetek kezelésének előre haladtával elvégezhetőek a szükséges fogászati kezelések, a gyulladásos jelenségeket már nem mutató íny esetén kedvezőbbek a feltételek tömések, koronák, hidak készítésére, cseréjére korrekciójára. Megfelelő feltételek kialakítása, a „tiszta száj” elérése esetén célszerű implantátumok behelyezésébe is belefogni.

C/ Otthoni gondozás fázis
       • Otthoni hyaluronsavas íny és tasakkezelés
A betegek részére alacsonyabb hyaluronsav tartalmú gél, spray, krém használata napi rendszerességgel javít az állapoton. Kioktatás, betanítás után tudják helyesen alkalmazni.
       • Otthoni soft lézer terápia
A megfelelő kiképzést követően a páciensek alacsonyabb energiájú soft lézer készüléket otthonukban maguk is alkalmazhatnak saját kezelésükre. A rendelő biztosít számukra készüléket, védőszemüveget. Az alkalmazott kezelési idő hosszabb mint a rendelőben történő alkalmazásnál, viszont különösen a távol lakó, nehezen utazó vagy időhiányban szenvedő páciensek esetén naponta 2-3 alkalommal, kisebb dózisokat alkalmazva hatékonyan segíti a gyógyulást, helyettesíti a rendelőben történő rendszeres professzionális soft lézer kezelést.
Otthoni antioxidáns alkalmazás helyileg az ínyen és általánosan táplálék-kiegészítőkkel
Az immunrendszer erősítése, a gyulladásos folyamatok csökkentése érdekében táplálék kiegészítőkkel, vitamin komplexekkel (kapszulákban, tablettákban, oldatokban stb.) általánosan, valamint zselében, krémben, sprayben lokálisan alkalmazhatják az antioxidánsokat a páciensek önmaguknak.
 • Egyénre szabott szájhigiénés eszközök alkalmazása (fogkefe, fogkrém, szájzuhany, készítmények stb.)
A szájhigiénikus betanítása és instrukciói alapján a páciensek otthonukban megfelelő időráfordítással, adott ütemezés alapján végzik a napi gondozási teendőket. A szükséges eszközöket a rendelő bocsátja rendelkezésre, kiválasztva a megfelelő méreteket, sörtekeménységet, formát, vastagságot, hatóanyagot stb.
 • Rendszeres plakk-kontroll a hatékonyság önellenőrzésére
A páciensek megfelelő eszközök segítségével tudják a saját szájhigiéniai tevékenységük önellenőrzését is elvégezni. Akár a plakkfestő tabletták segítségével, akár fogselyemmel, vagy más módon ezt megtehetik és a szájhigiénikussal ezt meg tudják konzultálni, aki szükség esetén segít a felmerült hiányosságok megoldásában.
 • Online tanácsadás, kezelési instrukciók, terápiavezetés folyamatosan szájhigiénikusával
A páciensek állapotának és szájápolásának folyamatos nyomon követése a szájhigiénikus feladata. A kapcsolattartás telefonon, emailen keresztül történik az egyes személyes találkozások közötti időben. Az online kapcsolattartásban részt vehetnek a rendelő más dolgozói is, így a recepciósok, az orvosok, fogászati asszisztensek. A kérdéseket feltehetik emailben is és vagy direkt levélben kapnak választ, vagy a rendelő honlapján az „orvos válaszol” rovaton keresztül, blogban vagy egyéb formában.
 • Konzultáció szerinti időközönként részvétel a professzionális kezeléseken a rendelőben
A sokrétű kapcsolattartás lehetővé teszi, hogy nem szükséges napi-kétnapi vagy heti rendszerességgel a fogorvosi rendelőben jelentkezni, de fontos része a program sikerességének a rendszeres személyes kapcsolattartás. Általánosságban a 3 havonta történő szájhigiéniai kezelésen, fogkő eltávolításon és ínykezelésen történő megjelenés és a félévente történő fogorvosi kontroll a leginkább bevált formula.
A komplex program összes elemének, módszerének elsajátítására, a kezelési technikák helyes alkalmazására, a szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismerésére az eddigi szerzett tapasztalatok megosztására fogorvos, implantológus, fogászati asszisztens, szájhigiénikus számára akkreditált képzést biztosít a Gáspár Medical Center.

EGYÉB CIKKEK ÉS ÉRDEKESSÉGEK