Tömések

A fogászatban tömés alatt azt a műveletet értjük, mely során különböző anyagoknak a fogba helyezésével helyreállítjuk a sérült, hiányos fog eredetihez nagyon hasonló formáját, állapotát. A fog tömésére általában fogszuvasodás vagy valamilyen sérülés következtében kialakuló foganyaghiány (lyuk) esetében kerül sor. Viszont túl nagy hiányok esetén már tartós megoldást nem a tömés, hanem a betétek illetve a koronák jelenthetnek.


Egy tömés az alábbi lépésekből áll:
 • üregalakítás (a szuvas részek eltávolítása és a tömőanyag megfelelő rögzülését elősegítő hely kialakítása)
 • üreg átmosása (a tömés helyének fertőtlenítése)
 • szárítása
 • alábélelés készítése erősen szuvas, mély lyukak esetén)
 • a tömőanyag részletekben történő behelyezése
 • a tömés végső igazítása, simítása, kifényesítése
(from wikipedia)
A tömőanyagok

A fogak tömésére használt anyagok tulajdonsága, hogy szilárdságuk hasonló az eredeti foganyagéhoz, színben és áttetszőségben illenek a meglévő saját foganyaghoz, nem károsítják a szervezetet, nem oldódnak fel, szigetelnek a hőhatásokkal szemben.

Sokféle tömőanyag létezik, gyártók egész sora próbálja ezen tulajdonságokat tökéletesíteni, de még nem sikerült olyat előállítani, ami mindenben megfelelne az elvárásoknak.


Felhasználásuk szerint a tömőanyagokat a következőképpen lehet csoportosítani

 1. Ideiglenes tömőanyagok 
Olyan anyagok, amelyek csak rövid ideig (csak a több alkalmas kezelések során) maradnak a fogban 
 • gyantával átitatott vatta
 • guttapercha (gumi szerű anyag)
 • különböző cementek
 • különböző paszták
 2. Alábélelő anyagok 
Ezek az anyagok védik meg a fogbelet mély üregek esetén a végleges tömőanyagok által közvetített esetleges negatív hatásoktól (pl. hideg, meleg).
 • fényre vagy önmaguktól kötő cementek
 • lakkok
 3. Végleges tömőanyagok
A hiány feltöltésére használjuk, melyek optikai és fizikai tulajdonságai a lehető legközelebb állnak a fog tulajdonságaihoz és véglegesen a helyükre rögzülnek.
 • amalgám
 • cementek
 • kompozitok vagy fehér/fogszínű tömések (fény hatására keményedők)

A tömőanyag megválasztása az üregalakítás előtt történik, mert annak formája. Ezen kívül az anyag kiválasztását még befolyásolják az esztétikai és teherbírási elvárások is. Így, közvetlenül látható fogakba a legszebb optikai tulajdonságú, míg nagy rágó erőnek kitett helyekre (mint az őrlőfogak) a nagy ellenálló képességű anyagokat helyezik.

Fehér kompozit tömések

A páciensek esztétikai és funkcionális elvárásai a lehető legkisebb beavatkozással a lehető legtökéletesebb fogtömést igénylik. A tömések anyaga ma már porcelán vagy műgyanta bázisú anyag, melyekből a fog színével harmonizáló, hosszú távon jól funkcionáló tömés készíthető. A fehér (kompozit) tömés teljesen fogszínű, fényre kötő tömőanyag. A gyártási technológiák fejlődésével már egyre nagyobb hiányok pótolhatók e fogszínű tömésekkel. Az amalgámot funkcionálisan mára már tökéletesen kiváltották és az esztétikában természetesen már a kezdetektől felülmúlják a kompozitok. Az amalgámtöméseket így indokolt idővel ezekre kicserélni.


További oldalak a témában