PPSLK lépésről lépésre

A program az eddig megismert és kedvező gyakorlati tapasztalatokat  hozó egyes eljárásoknak egy rendszerbe történő szerkesztésével a több oki tényező által okozott kórkép kezelését több elvileg különböző oldalról közelíti meg. Így mind az általános szervezeti, immunológiai okokra, a vitaminhiányra, a szájüregi higiéniás eljárások hatékonyságának növelésére, a multirezisztens patogén flóra minél tökéletesebb kiiktatására, az íny alatti szöveti felszínek decontaminálására sor kerül. A program három egymással folyamatosan és szorosan dinamikus összefüggésben levő, mégis didaktikai okokból elválasztható részre osztható: rendelői diagnosztika, rendelői terápia, otthoni gondozás.

Rendelői diagnosztika fázis

1. Betegvizsgálat, a fogágy állapotának felmérése

A szokásos betegvizsgálat, az általános és fogászati anamnézis felvétele, a fogazat és a fogágy állapotának vizsgálata, a természetes fogak és implantátumok körüli tasakmélység, fogmozgathatóság megállapítása történik. Általános fogászati és szájüregi szűrés is történik, a sztomatológiai állapot, szájhigiénia felmérése.


2. Panoráma röntgenfelvétel, kiegészítő vizsgálatok szakorvosi konzíliumok    

Szájsebészet, implantológia, belgyógyászat, fül-orr-gégészet, allergológia, immunológia, bőrgyógyászat, ultrahang, kardiológia, urológia, nőgyógyászat, szűrővizsgálatok, stb.

A csontállomány, a fogazat és az implantátumok állapotára, egyéb az állcsontokban előforduló eltérések megítélése szempontjából alapvizsgálatnak tekintendő a panoráma röntgenfelvétel elkészítése és kiértékelése. A standard felvétel egyben alkalmas az évekkel ezelőtti, majd az évekkel későbbi állapotok közötti időben történt változások (progresszió vagy regresszió) megítélésére, a folyamatok követésére.

A kiegészítő vizsgálatok során további szükséges radiológiai vizsgálatok elvégzése, kiegészítésképpen szakorvosi konzíliumok eredményeinek figyelembe vétele segíti a pontosabb állapot felmérést. Fontos lehet egyes anyagokra, fémekre vonatkozó allergia vizsgálat (epicutan teszt) elvégeztetése. Akár a titánnal szemben ritkán tapasztalható reakciók, intolerancia is vizsgálat tárgyát képezheti, különösen a fémmentes lehetőségek választásának ismeretében. Más allergia vizsgálati módszerek is rendelkezésre állnak (Prick teszt, szérumból történő vizsgálatok stb.) melyek tisztázása hozzájárulhat a folyamatok általános szervezeti okának jobb megértéséhez.

3. Orvosi laboratóriumi vizsgálatok, az immunrendszer labor vizsgálata

A fogágybetegségek létrejöttében, előre haladásában kifejezetten meghatározó szerepet tölt be a szervezet általános állapota, az immunrendszer. Így az immunrendszer állapotára vonatkozó labor eredmények támpontot adhatnak a páciens általános immun állapotát javító eljárások alkalmazása területén.


4. Mikrobiológiai tenyésztéses baktériumvizsgálatok

A mikrobiológiai tenyésztéssel egyes esetekben tisztázható a tartósan fennálló és elsősorban a szokatlan képet mutató gyulladások hátterében álló kórokozók csoportja. Elsősorban az aerob és anaerob baktériumok a vizsgálat célpontja, de információt adhat a gombatenyésztés, ritkább esetekben a vírusok kimutatása. Minden esetre évtizedes tapasztalat mutatja, hogy önmagában sem a baktériumok beazonosításától, sem pedig azok célzott antibiotikus kezelésétől tartós eredmény, gyógyulás csak nagyon ritkán várható.


5. Allergiavizsgálat fogászati anyagokra, fémekre, gyógyszerekre

Különösen fontos a fogászati anyagokra, elsősorban a fémekre vonatkozó allergia vizsgálat (epicutan teszt) elvégeztetése, mivel gyakori oka a folyamatosan előre haladó periodontalis és periimplantaris gyulladásoknak.


6. Szájhigiéniai állapotfelmérés, eszközök, termékek értékelése, plakk-kontroll

A periodontalis és periimplantaris szöveteket érintő megbetegedésekért a legtöbb tankönyv elsősorban a nem megfelelő szájhigiéniát teszi felelőssé. Megítélésünk szerint is a program egyik alapkövének ez tekintendő, ugyanakkor tudva azt, hogy önmagában a gondos szájhigiénia nem ad biztosítékot a gyulladásos folyamatok, a csontveszteség folyamatának megállítására.

Rendkívül széles a lehetőség a különböző szájhigiéniát segítő és tökéletesítő eszközök között, ezek értékelése, a plakk kontroll megvalósítása kiemelkedően fontos elem.


7. Kezelési terv készítése – szájhigiéniai, fogászati, ínysorvadás kezelése

Az előzetes diagnosztikai vizsgálatok, szakkonziliumok, eredmények figyelembe vételével egy több ütemben végrehajtandó kezelési terv, program készül. Ez kiterjed a folyamatos szájhigiéniai kezelésekre, a fogászati tevékenységre melyet időközben el kell végezni.


Rendelői terápia fázis


8. Ultrahangos fogkő eltávolítás - íny feletti és speciális  íny alatti kezelések

Általában több ülésben végzett szájhigiéniai munka első lépése a fogkövek eltávolítása a supra- és a sub-gingivalis területről. Ez mind a természetes fogakra, mind az implantátumok felszíneire vonatkozik. Akár fogak felszíneiről, akár koronákról, hidakról, implantológiai elemekről legyen is szó a tökéletes tisztaság, lepedékmentesség, a felszínek megfelelő állapota elengedhetetlen feltétel.


9. Fogínytasakok dióda sebészi lézeres kezelése (tasakok baktériumainak kiiktatása)

A fogkövek eltávolítását követően a dióda sebészi lézerekkel az általánosan alkalmazott 2,5-3W teljesítménnyel, 200-350 mikrometer vastagságú hajlékony üvegszálakkal a fogak vagy implantátumok körüli tasakok hámját valamint a tasakban levő teljes flórát a rövid impulzusokban alkalmazott lézersugárral a tasak mélyén és felszínein körbe haladva eliminálhatjuk. A kezelés alkalmazott protokollja szerint az első, nyolcadik és tizenötödik napon végzünk minden fogra és implantátumra kiterjedő, a teljes szájüregre vonatkozó sebészi lézeres zárt tasakkezelést. A mikrobák fajtától és gyógyszerérzékenységtől függetlenül elpusztíthatóak.


10. Soft lézer terápia (gyógyulás és ínytapadás elősegítése)

A szájhigiénikusi kezeléseket, a sebészi lézeres tasakkezelést kiegészíti a folyamatosan alkalmazott soft lézer terápia. Ezt részben a rendelőben végzik a higiénikusok  naponta- kétnaponta, részben a páciensek otthonukban is végezhetik megfelelő oktatást követően a számukra hozzáférhető soft lézer berendezések segítségével.


11. Antimikrobialis fotodinamikus terápia laserrel (APDT)

A 650 nm hullámhosszúságú piros kisteljesítményű (soft) lézer fény és a methylénkék oldat együttes alkalmazása a tasakokban, a gyulladt felszíneken, enyhébb esetekben önmagában is képes elpusztítani a sebészi lézerekhez hasonló hatékonysággal  a mikroorganizmusokat. A sebészi lézer után alkalmazva annak hatását kiegészíti, a szájüreg egyéb nyálkahártya felszíneiről, tonsillákból, melléküregekből a tasakokba visszakerülő mikroorganizmusokat (recolonisatio) pusztítja el. Az új kisméretű (ceruza nagyságú), de rendkívül jelentős teljesítményre képes soft laserrel, a kezelés időtartama is (200mW-os laserrel pontonként 15 sec elegendő, régebben a 20mW-os lézerrel ennek tízszerese időtartam kellett)  jelentősen lerövidíthető. További előny, hogy az új korszerű lézerek ára is jelentősen lecsökkent. Tovább...


12. Speciális az ínysorvadást gátló gyógyszeres szájöblögető alkalmazása

A depurálással, a sebészi lézeralkalmazással a tasakokban a baktériumszám lecsökkenthető, de az egyéb orálisfelszíneken, nyálkahártyákon, garatban a mikrobák számának csökkentése naponta rendszeresen többször végzett dezinficiens oldattal történő kezelése hozzájárul a szájban a baktériumszám redukciójához. Különösen hatásos az ínysorvadásos betegek kezelésében bevált dezinficiens tartalmú szájöblögető oldat alkalmazása.


13. Hyaluronsavas íny és tasakkezelés

Az íny gyulladásának csökkentése, a sebgyógyulás serkentése, a baktériumok által elfoglalt területeken való kedvező hatás miatt igen jól kiegészíti a rendelői alkalmazásra készített magasabb hyaluronsav tartalmú gél tasakokba, gyulladt lágyrész területekre, fogászati vagy műtéti beavatkozások által érintett területekre történő alkalmazása a kezeléseket.


14. Antioxidáns tartalmú szerek alkalmazása helyileg és általánosan

A szervezet immunrendszerének általános (táplálékkiegészítők, vitamin komplexek, antioxidáns tartalmú készítmények stb.) támogatása bizonyítottan hozzájárul a gyógyulási folyamathoz, a tasakmélység csökkenéséhez. Az antioxidáns tartalmú  zselék, krémek, folyadékok, elsősorban tasakba vagy az ínyszélre adaptálása a szervezet helyi védekező reakciójának ad támogatást.


15. A nem stabil fogak rögzítése, fixálása

A mozgatható fogak rögzítése, fixálása történhet kompozitok, rögzítést elősegítő szalagok, különböző anyagokból készített sínek segítségével. Tovább...


16. Egyénre szabott szájhigiénés eszközök kiválasztása

Több mint 100 féle termékből (fogkefe, fogkrém, fogselyem, fogköztisztító, elektromos fogkefe, szájzuhany, otthon alkalmazható gyógyhatású készítmények, gyógyszerek, stb.)

Valamennyi a szájhigiéné otthoni fenntartását elősegítő eszköz, készítmény, eljárás végiggondolása szükséges és a megfelelő a elváltozás jellegét, az egyéni szájüregi viszonyokat és a beteg készségeit figyelembe vevő szempont alapján kerül kiválasztásra. A szájhigiénikus a beteggel való foglalkozás alkalmával elmondja, megmutatja, begyakoroltatja az egyes eszközök alkalmazását. Külön hangsúlyos az elvégzett otthoni kezelés eredményének önkontrollja, ennek megtanítása.


17. Rendszeres szájhigiéniai gondozás, a fogágysorvadás kezelésének folyamatos biztosítása

Az egyéni állapot, a szájüregi viszonyok, a végrehajtandó kezelések bonyolultsága, az egyéni készségek, ügyesség  figyelembe vételével szükséges a rendszeres rendelői szájhigiéniai gondozás programjának összeállítása. A havi kétszeri látogatástól a félévente történő szájhigiéniai kontrollig sokféle gyakoriságú rendszeresség lehet szükséges.


18. A szükséges további fogászati kezelések – tömések, koronák, hidak, implantátumok stb.

A periodontalis és periimplantaris szövetek kezelésének előre haladtával elvégezhetőek a szükséges fogászati kezelések, a gyulladásos jelenségeket már nem mutató íny esetén kedvezőbbek a feltételek tömések, koronák, hidak készítésére, cseréjére korrekciójára. Megfelelő feltételek kialakítása, a „tiszta száj” elérése esetén célszerű implantátumok behelyezésébe is belefogni.


Otthoni gondozás fázis


19. Otthoni hyaluronsavas íny és tasakkezelés

A betegek részére alacsonyabb hyaluronsav tartalmú gél, spray, krém használata napi rendszerességgel javít az állapoton. Kioktatás, betanítás után tudják helyesen alkalmazni.


20. Otthoni soft lézer terápia

A megfelelő kiképzést követően a páciensek alacsonyabb energiájú soft lézer készüléket otthonukban maguk is alkalmazhatnak saját kezelésükre. A rendelő biztosít számukra készüléket, védőszemüveget. Az alkalmazott kezelési idő hosszabb mint a rendelőben történő alkalmazásnál, viszont különösen a távol lakó, nehezen utazó vagy időhiányban szenvedő páciensek esetén naponta 2-3 alkalommal, kisebb dózisokat alkalmazva hatékonyan segíti a gyógyulást, helyettesíti a rendelőben történő rendszeres professzionális soft lézer kezelést. www.orvosilezer.hu


21. Otthoni antioxidáns alkalmazás helyileg az ínyen és általánosan táplálék-kiegészítőkkel

Az immunrendszer erősítése, a gyulladásos folyamatok csökkentése érdekében táplálék kiegészítőkkel, vitamin komplexekkel (kapszulákban, tablettákban, oldatokban stb.) általánosan, valamint zselében, krémben, sprayben lokalisan alkalmazhatják az antioxidánsokat a páciensek önmaguknak.


22. Egyénre szabott szájhigiénés eszközök alkalmazása (fogkefe, fogkrém, szájzuhany, készítmények stb.)

A szájhigiénikus betanítása és instrukciói alapján a páciensek otthonukban megfelelő időráfordítással, adott ütemezés alapján végzik a napi gondozási teendőket. A szükséges eszközöket a rendelő bocsátja rendelkezésre, kiválasztva a megfelelő méreteket, sörtekeménységet, formát, vastagságot, hatóanyagot stb.


23. Rendszeres plakk-kontroll a hatékonyság önellenőrzésére

A páciensek megfelelő eszközök segítségével tudják a saját szájhigiéniai tevékenységük önellenőrzését is elvégezni. Akár a plakkfestő tabletták segítségével, akár fogselyemmel, vagy más módon ezt megtehetik és a szájhigiénikussal ezt meg tudják konzultálni, aki szükség esetén segít a felmerült hiányosságok megoldásában.


24. Online tanácsadás, kezelési instrukciók, terápiavezetés folyamatosan szájhigiénikusával

A páciensek állapotának és szájápolásának folyamatos  nyomon követése a szájhigiénikus feladata. A kapcsolattartás telefonon, emailen keresztül történik az egyes személyes találkozások közötti időben. Az on-line kapcsolattartásban részt vehetnek a rendelő más dolgozói is, így a recepciósok, az orvosok, fogászati asszisztensek. A kérdéseket feltehetik emailben is és vagy direkt levélben kapnak választ, vagy a rendelő honlapján az „orvos válaszol” rovaton keresztül, blogban vagy egyéb formában.


25. Konzultáció szerinti időközönként részvétel a professzionális kezeléseken a rendelőben

A sokrétű kapcsolattartás lehetővé teszi, hogy nem szükséges napi-kétnapi vagy heti rendszerességgel a fogorvosi rendelőben jelentkezni, de fontos része a program sikerességének a rendszeres személyes kapcsolattartás. Általánosságban a 3 havonta történő szájhigiéniai kezelésen, fogkő eltávolításon és ínykezelésen történő megjelenés és a félévente történő fogorvosi kontroll a leginkább bevált formula.

A komplex program összes elemének, módszerének elsajátítására, a kezelési technikák helyes alkalmazására, a szükséges anyagok, eszközök, berendezések megismerésére az eddigi szerzett tapasztalatok megosztására fogorvos, implantológus, fogászati asszisztens, szájhigiénikus számára akkreditált képzést biztosít az Ecto Derma Oktatási Központ.TOVÁBBI OLDALAK A TÉMÁBAN