Minimal invazív fogeltávolítás piezotechnikával

A piezosebészeti eljárások kifejlesztésének célja a csontszövet kíméletes megmunkálása.


Számos tanulmány foglalkozik a szövetekben létrejövő változásokkal, a piezo eszközök szöveti hatásaival, valamint a csont gyógyulási folyamataival. Megállapítható számos kísérletes és klinikai vizsgálatból, hogy a piezo csontvágás rendkívül kíméletes és gyors és igen kedvező csontgyógyulási folyamat követi.

Precíz vágás: a vágás precizitása függ a kézi darab mikrorezgéseitől, melynek nagysága lehet 30-60 mikrométer, vagy 20–80 mikrométer. Megfelelően vékony kézi darab esetén a vágási szélesség így 60–200 mikrométer közötti lehet, tehát kevesebb 0,2 mm. Ez lényegesen kisebb, mint amit forgóműszerekkel el lehet érni.

A csontszövet szelektív vágása: a fejrészek 30 kHz körüli rezgéstartománya biztosítja a mineralizált csontszövet hatékony vágását, és ugyanakkor a lágy részek megóvását, mivel azok megsértéséhez, elvágásához magasabb rezgésszám, legalább 50 kHz frekvencia lenne szükséges. A szelektív vágás legkézenfekvőbb előnye a nyílt szinusz emelése során a szinuszmembrán átvágásának könnyebb elkerülésében mutatkozik meg. A készülék használata még a kevésbé gyakorlott operatőrnek is lényegesen sikeresebb, komplikáció mentesebb műtéti eredményt biztosít. Ugyancsak jól használható e tulajdonság a nervus alveolaris inferior közelében végzett preparáláskor. Így például csontblokk nyerése esetén, impaktált 8-as eltávolításakor, vagy az ideg áthelyezésekor.

Nagyfokú könnyed precizitás. Az operációs eszköz nagyobb kontrollja, operáció közben a sebészeti műszer preciz kontrollálása elengedhetetlen a beavatkozás sikeréhez. Pontosan ott, ahol finom, vékony csontrészleteket preparálunk, vagy egyéb képletek határánál (szinuszmembrán, nervus alveolaris inferior). Addig, amíg a hagyományos fúrókat 2-3 kp erővel kell terhelni ( rá kell nyomni a felszínre) a kívánt hatékonyság eléréséhez, ezzel szemben a piezosebészeti kézidarab 0,5 kp terhelés mellett (szinte csak érintés) a leghatékonyabb.


A műtéti felszínhez való jó hozzáférhetőség. Fejrészek nagy választéka: lehetővé teszi, hogy az operatőr a műtét során az anatómiai viszonyoknak, a megmunkálandó felszín hozzáférhetőségének, az adott hely tágasságának és a térbeli lehetőségeknek valamint az operatőr jártasságának legmegfelelőbb fejrészt használja, hozzájárulva a műtét sikerességéhez. A hozzáférhetőség függvényében különböző szögekben, többszörösen megtört hajlatú, kétszeres térbeli hajlítottságú végdarabokkal is lehet dolgozni. Ezekkel a csontfelszínhez a célnak legmegfelelőbb irányból lehet hozzáférni, sokkal jobban mint a forgó eszközökkel.


A piezo technika előnyei

– Vérzésme
ntes operációs terület: kiváló áttekintést biztosít a műtét során, mivel a különleges összhatás (vibráció, folyadéklökések, buborékhatás stb.) minimális a vérzést eredményez a csontvágás közben. Ennek oka, hogy a fiziológiás sóoldatból a műszer rezgésének és az ultrahangos sebességnek következtében gőzbuborékok keletkeznek, és ezek mikroalvadásokat okoznak . A vágás befejeztével a vérzés újraindul.

– Gyorsabb
csontgyógyulás: a szövettani és biomolekuláris vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a piezo-sebészeti vágást követően lényegesen gyorsabb a szövetek gyógyulása, mint forgóeszközök használata esetén. Szövetmorfológiai vizsgálatokkal kimutatták, hogy implantátum üreg preparátumban lényegesen kevesebb a gyulladásos sejt, mint a hagyományos fúrókkal történő preparálás esetén .


Piezoval asszisztált atraumatikus fog és gyökér eltávolítás


A fogeltávolitás leggyakoribb oka parodontalis gyulladás következtében kialakult csontveszteség okozta stabilitás veszteség, jelentős foganyag destrukciót okozó carieses folyamat okozta destrukció, nem sikeresen kezelt endodontiai probléma, vagy a gyökér fracturája.


Akkor mondhatjuk ténylegesen sikeresnek a fog eltávolítását, amikor a maradéktalan foganyag eltávolítás mellett a lehető legtökéletesebben sikerül megőrizni a processus alveolaris szöveteinek épségét. Ez az alveolus fal épségének és a periodontium integritásának megőrzését is jelenti egyben. Természetesen számos nehézség jelentkezhet ennek a tevékenységnek a maradéktalan és a csontdestrukciótól mentes kivitelezésében.

Egyszerű extractiós esetekben hagyományos fogóval történő fogeltávolítás során minimális traumát okozva elszakítjuk a ligamentális elemeket és fogóval kiemeljük a csontágyból a fogat. Ilyen egyszerű esetekben akkor indokolt ultrasurgery alkalmazása, amikor fontos az alveolusfal minden részletének megőrzése, mert például azonnal implantációt tervezünk. Ilyenkor nem foghúzás, hanem fogkiemelés történik.

Ankylotikus gyökerek esetében a gyökereket nem tudjuk hagyományos módon mozgathatóvá tenni. Ilyenkor szinte törvényszerű az alveolus fal törése. Ezen esetekben fúróval lehetséges a csontszövet eltávolítása és a gyökér mobilissá tétele. De ez természetesen jelentős csontveszteséget eredményez, csontdefektus keletkezik. Ezen esetekben különösen előnyös lehet a vékony piezo véggel történő gyökér-csont szeparáció elvégzése. Az eredmény a csontszövet olyan fokú megőrzése, hogy akár azonnal implantátum befogadására is alkalmas lehet az extractiós üreg. A piezo fogextractiós technika kivitelezhető lebenyképzéssel és a szem ellenőrzése mellett, valamint esetenként lehetséges zárt viszonyok közötti kivitelezése is. A piezo eljárás alkalmazása nemcsak a fog vagy gyökér eltávolítást könnyíti meg és teszi atraumatikussá, lehetővé teszi akár az azonnali implantációt, hanem a páciens számára minimál invazív is és ezzel a beavatkozás utáni panaszokat (fájdalom, oedema, discomfort) is minimalizálja.

Azon extractios esetekben, amikor törékeny, gyökérkezelt, alveolusszint alatt betört gyökeret kell eltávolítani, különösen jó szolgálatot tesz a piezoval történő kimozgatás. Ugyancsak rendkívüli előnyöket jelent, ha a sinus közelben szerteágazó gyökerekkel rendelkező fogat, vagy gyökeret tervezünk eltávolítani.

Hasznos a piezotechnika azon betegek esetében is, akik pánikbetegek vagy egyszerűen félnek a foghúzás okozta kellemetlen nagyfokú erőbehatásoktól. Eddig legfeljebb az altatásban történő extractiót lehetett biztositani számukra, mostantól a fog húzása helyett annak piezo asszisztálás melletti kiemelése is lehetővé válik. Sokkal kisebb stressz, kevesebb erőbehatás, a fogat nem húzzuk hanem kirezgetjük.
 

Impactalt és retineált fogak eltávolítása


A c
sonttal részben vagy teljes egészében fedett fogak eltávolítása során a fedő csontréteg eltávolítása szükséges a sikeres fog kiemeléséhez. Ennek a csont tömegnek az eltávolítása a gyakran nehéz hozzáférés és a helyszűke miatt technikai problémákat jelenthet a hagyományos forgó eszközökkel végzett műtétek során. A piezo eljáráshoz különböző méretű, szárhosszúságú, esetenként többszörösen hajlított végződések állnak rendelkezésre, és ezek segítségével jobb hozzáférés érhető el a csontszövet eltávolitásához. A környező lágyrészek minimális traumatizációja mellett lehetséges a fedő csontrészek minimal invaziv eltávolitása. A piezoeljárás haemostaticus hatása révén jobbak a látási viszonyok, a vékony és ideális szögben hajlított működő végek révén sokkal jobb a területhez való hozzáférés lehetősége mint forgóeszközök esetén. A csontállomány jelentős része megőrizhető a célzott csontforma eltávolítással, mert nem csak a „gömbfúróval vagy frézerrel” lehetséges a hagyományos alakú csonttömeg eltávolítás. Az eltávolítás szempontjából a leginkább ideális csonthiány hozható létre. A műtét gyorsabb, kíméletesebb és az utópanaszok szempontjából is sokkal kedvezőbb módon kivitelezhető.
 
Ha a fo
g csak feldarabolással távolítható meg, ezt a műveletet is piezoval könnyebben és gyorsabban lehet elvégezni mint a hagyományos forgó eszközökkel. Amennyiben az ér-és idegképletek közelében dolgozunk, a piezo egy nagyságrenddel nagyobb biztonságot jelent a vitalis képletek (pld. n. alv. inf.) épségének megőrzésére mint a hagyományos eszközök.

Ugyancsak kedvezően alkalmazhatóak a piezo lehetőségek ankyloticus fogak és gyökerek eltávolítása során, többgyökerű fogak sebészi megosztása esetében, gyökér darabolása során. Kedvező a lehetőség cysták feltárásakor és gyökércsúcs resectió esetében.